iso 9001 ukas iso 9001 ukas

TB SYSTEM pracuje zgodnie z zasadami wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015.Polityka Jakości TB SYSTEM.

Celem naszej firmy jest wspieranie konkurencyjności podmiotów gospodarczych przez profesjonalne usługi w zakresie szkolenia i wdrażania systemów zarządzania. Opracowujemy, wdrażamy i doskonalimy skuteczne i efektywne systemy zarządzania. Wykorzystujemy bogate doświadczenie w we wdrażaniu, nadzorowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych z różnych branż.

TB SYSTEM działa od 2003 roku i jest zarejestrowana w:
  • rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pod nr 2.06/0081/2007- www.ris.praca.gov.pl
  • serwisie internetowym www.inwestycjewkadry.pl
  • ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonej przez Starostę Kraśnickiego w dniu 25 styczna 2011r. pod numerem ewidencyjnym 51 – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego TB SYSTEM www.powiatkrasnicki.pl
  • TB SYSTEM jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie www.rig.lublin.pl
  • TB SYSTEM jest członkiem Kraśnickiej Izby Gospodarczej w Kraśniku www.kigkrasnik.org.pl