Przeprowadzamy kompleksowe pomiary:
 • powietrza
 • hałasu
 • hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • oświetlenia światłem elektrycznym
 • drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne
 • gazów toksycznych (tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu)
 • mikroklimatu zimnego, umiarkowanego, gorącego
 • wydatku energetycznego
foto
Dysponujemy wysokiej jakości urządzeniami pomiarowymi:
 • Zestaw mierników do pomiaru równomierności i natężenia oświetlenia typu L-100
 • Zestaw mierników do pomiaru hałasu na stanowiskach pracy typu DSA-50
 • Zestaw mierników do pomiaru drgań ogólnych i miejscowych na stanowiskach pracy typu VIB008
 • Zestaw aspiratorów indywidualnych typu GilAir-3 oraz zestaw aspiratorów stacjonarnych ASP 65 do poboru próbek powietrza w celu określenia stężenia pyłu całkowitego, respirabilnego i wolnej krystalicznej krzemionki w powietrzu na stanowiskach pracy
 • Zestaw aspiratorów typu GilAir-3 do poboru próbek powietrza w celu określenia stężenia substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
 • Zestaw mierników do pomiaru tlenku węgla typu Monoxor
 • Zestaw mierników do pomiaru tlenku azotu i ditlenku azotu typu Multigass III
 • Zestaw mierników od pomiaru wydatku energetycznego typu WME - 1
 • Zestaw mierników do pomiaru mikroklimatu zimnego, umiarkowanego i zimnego typu EHA MM101