Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku
ul. Ks. J. Popiełuszki 1
23-204 Kraśnik